TRANSLATOR

Konkurs plastyczny dla dzieci „Przebranie dla Muminka”

Filia 24 MBP zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Przebranie dla Muminka”.


Cele konkursu:

- poznanie twórczości Tove Jansson,
- pobudzenie wyobraźni dzieci,
- zapoznanie dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi.

Regulamin:

- w konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, a także uczniowie szkół podstawowych z klas I - III,
- do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca:
imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa/klasa, adres placówki, telefon kontaktowy,
- prace można wykonywać dowolną technika plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wycinanie, wydzieranie, grafika, kolaż itp.)
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę spełniającą warunki konkursowe
- temat prac to: Przebranie dla Muminka
- prace należy składać w Filii nr 24 w Lublinie, ul. Juranda 7 do dnia 05.06.2014 r.
- komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace w każdej grupie konkursowej (I gr. przedszkolaki, II gr. uczniowie szkół podstawowych), uwzględniając miejsca: I, II i III
- dostarczenie prac oznacza zgodę na ewentualna ich publikację. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi
- rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 12.06.2014 r. o godzinie 10:00 w Filii nr 24.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz