TRANSLATOR

My, mamy, czytamy!

Opublikowane przez Bibliotekę Narodową we współpracy z TNS Polska badania czytelnictwa w naszym kraju nie przedstawiają tematu zbyt optymistycznie. W 2012 roku rekordem Polaków było przeczytanie ok. 7 książek rocznie. Pobiło go tylko 11% naszych rodaków, co wcale nie musi oznaczać, że liczba ta była wielokrotnie wyższa. Mrożącą krew w żyłach jest informacja, że aż 34% osób posiadających wyższe wykształcenie, przez rok nie sięgnęło po żadną książkę. 

Słynni bibliofile i ich domowe biblioteki

„Najdziwniejszą rzeczą u ludzi, którzy mieli dużo książek, było to,  
że zawsze chcieli mieć ich jeszcze więcej”
Patricia A. McKillip

Większość pisarzy może pochwalić się imponującymi zbiorami w swoich domowych biblioteczkach. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, jak niebagatelną rolę odgrywają w ich życiu książki. Zapraszamy zatem na wycieczkę po domowych bibliotekach należących do najsłynniejszych światowych autorów.

 Arthur C. Clarke

Spotkajmy się w MBP na KAWIE!


KULTURA

Realizujemy unikatowe działania kulturalne służące promocji kultury i czytelnictwa. Organizujemy prelekcje, spotkania autorskie i klubów czytelniczych, wystawy, koncerty oraz pokazy filmowe. Regularnie prowadzimy lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne i literackie, poranki oraz wieczory baśni, inscenizacje, jak też inne formy działań dla dzieci i młodzieży. Realizujemy programy dla seniorów i osób niepełnosprawnych.


ANIMACJA

Czuwamy nad zachowaniem równowagi w sferze tradycja–nowoczesność, co sprzyja realizacji projektów skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. Jeste­śmy miej­scem spo­tkań. Jeżeli chcesz zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie albo zebra­nie, możesz sko­rzy­stać z naszych zaso­bów.

10 prostych sposobów… na wsparcie Twojej Biblioteki! 1. Przyprowadź znajomych – przyjaciela, członka rodziny, czy grupę młodzieży. Pokaż im, co lubisz najbardziej i zaoferuj pomoc w założeniu własnej karty bibliotecznej.
 2. Przekaż darowiznę– rozważ możliwość wsparcia finansowego lokalnej biblioteki. Umożliwi to bibliotece rozszerzenie i poprawę jakości oferowanych usług.
 3. Zasil księgozbiór – przekaż książki lub wraz ze znajomymi zasponsoruj zakup czasopism dla swojej biblioteki.
 4. Zostań wolontariuszem – zapytaj pracowników biblioteki, jak najlepiej możesz pomóc – czytając dzieciom baśnie, pomagając seniorom w korzystaniu z komputerów, a może nastolatkom w odrabianiu lekcji?
 5. Promuj bibliotekę – w imieniu stowarzyszenia, firmy lub grupy mieszkańców zgłoś kandydaturę biblioteki do tytułu instytucji roku.

50+1 powodów, dla których warto kochać Twoją Bibliotekę!


 1. Możesz czy­tać książki – oczy­wi­ście za darmo!
 2. Pobyt w biblio­tece, to zna­ko­mita ucieczka od codzien­no­ści i pogody za oknem!
 3. Tak, mamy bez­prze­wo­dowy internet!
 4. Jest miło i spo­koj­nie, co daje czas na zebra­nie myśli.
 5. Możesz prze­glą­dać gazety i cza­so­pi­sma, zarówno nowe, jak i archi­walne wydania.
 6. Ide­alne miej­sce na róż­no­rodne zaję­cia dla dzieci, co ozna­cza zabawę dla całej rodziny.
 7. Wydru­kuj mail, CV, zdję­cie rodzinne czy poda­nie o pracę – biblio­teka wypo­sa­żona jest w ska­ner, kopiarkę i nowo­cze­sne drukarki.
 8. Ide­alne miej­sce, aby spo­tkać się z przyjaciółmi.
 9. Oprócz ksią­żek, cza­so­pism i gazet więk­szość biblio­tek zapew­nia dostęp do inter­ne­to­wych baz danych.
 10. Zna­ko­mity spo­sób, aby nawią­zać nowe znajomości.

62% młodych dorosłych woli kupować tradycyjne książki od e-booków

Najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjską agencję Voxburner potwierdzają, że 62% tzw. młodych dorosłych, czyli osób w wieku od 16 do 24 lat, woli kupować tradycyjne książki zamiast e-booków. Wyniki te są tym bardziej zaskakujące, że dotyczą przedstawicieli pokolenia, które nie rozstaje się ze smartfonami i innymi urządzeniami mobilnymi.

Docenieni przez innych / Ranking Bibliotek 2013

Biblioteki zmieniają swoje funkcje ze zwykłych wypożyczalni książek na animatora życia kulturalnego i integracji społecznej w mieście. Coraz chętniej chcą się pokazywać i sprawdzać, jak efekty podejmowanych inicjatyw wypadają na tle innych bibliotek. 25 listopada 2013 roku na łamach dziennika „Rzeczpospolita” został opublikowany Ranking Bibliotek 2013 z listą najlepszych placówek. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostały biblioteki w gminach: Wągrowiec, Świątki oraz Czechowice-Dziedzice. Serdecznie gratulujemy!

Nowa dziecięca biblioteka w zabytkowym magazynie w Meksyku

Rada ds. Kultury i Sztuki w stanie Nuevo León w Meksyku zleciła studiu projektowemu Anagrama stworzenie centrum kultury i biblioteki dla dzieci, która rozbudzi w najmłodszych zamiłowanie do czytania i nauki. Od ponad dwóch miesięcy najmłodsi mieszkańcy Monterrey, trzeciego co do wielkości meksykańskiego miasta, mogą korzystać już z nowego obiektu, noszącego nazwę Niños Conarte.

Ciąg dalszy wciągania w czytanie!

Lubię to! dla biblioteki

W ostatnich latach facebook stał się głównym, bezpłatnym narzędziem komunikacji i promocji zarówno indywidualnych użytkowników, jak i instytucji oraz firm. Trzeba przyznać, że jego istnienie otworzyło przed nimi wiele nowych możliwości, nie każdy przecież może pokazać się w wirtualnym świecie, chociażby przez ograniczenia finansowe.

„Kto przeczyta Eli, Eli, kto zobaczy te zdjęcia, może już nigdy nie będzie podróżował jak przedtem” / Eli, Eli, Wojciech Tochman, fot. Grzegorz Wełnicki

Na początku swojej książki Wojciech Tochman daje jakby swoje reporterskie credo – gdzie jest granica, której nie powinno się przekraczać, czy autor ma prawo pisać o wszystkim, co zobaczył i usłyszał? Czy powinien chronić swego rozmówcę, czy w pogoni za przyciągnięciem uwagi czytelnika bombardowanego z każdej strony przez media coraz bardziej drastycznymi informacjami i obrazami, a poprzez to coraz bardziej obojętniejącego na okropności tego świata – reporter ma prawo przekraczać granice ludzkiej intymności?