TRANSLATOR

Za nami projekt „Opowiem ci mój świat”. Działania integracyjno-edukacyjne dla osób widzących i niewidomych

W dniach 12-16 października 2015 roku w Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Braci Wieniawskich 5) odbył się projekt „Opowiem ci mój świat”. Działania integracyjno-edukacyjne dla osób widzących i niewidomych, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Dostępna.


W ramach projektu, w terminie od 12 do 16 października, w Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyły się różnego rodzaju działania integracyjno-edukacyjne, które poprowadziły osoby pracujące z niepełnosprawnymi, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, muzykolodzy oraz instruktorzy orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących, stworzenie warunków zapewniających tym osobom równoprawne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeb tych osób oraz integracja i edukacja osób widzących z niewidomymi.  

Patronat nad wydarzeniem sprawowali: Dziennik Wschodni, TVP Lublin oraz Radio Lublin.

Szczegółowy opis wydarzeń oraz relację fotograficzną znajdziecie na stronie internetowej:

Zapraszamy do czytania i oglądania!  Za nami spotkanie z Romaną Romanyszyn i Andrijem Łesivem kończące projekt "OKO na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki"

19 października w Ośrodku Książki Obrazkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej (OKO, ul. Braci Wieniawskich 5) gościliśmy wspaniałych ilustratorów z Ukrainy – Romanę Romanyszyn i Andrija Łesiva, którzy zaprezentowali swoją autorską książkę The War That Changed Rondo, do której wykonali ilustracje. Przeprowadzili też warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą. Wydarzenie zakończyło trwający od początku września projekt „Oko na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015.