TRANSLATOR

Biblioteka Ksiąg Drzewnych z 1 połowy XIX w.Kolekcja liczy obecnie ponad 100 ksiąg drzewnych, wykonanych z różnych gatunków drzew i krzewów, jakie występowały niegdyś na terenie guberni radomskiej. W dwóch gablotach zobaczyć można zamknięte i otwarte „księgi”, które zawierają, ułożone na mchu: korę drzewo w przekroju, drzewo heblowane i politurowane, gałązkę, liść kwiat, owoc, wiórki, trociny, węgiel, popiół, nasiona i krótki opis. 

SALON ILUSTRATORÓW

Ośrodek Książki Obrazkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Braci Wieniawskich 5
zaprasza na wernisaż
12 czerwca 2015 r.
godz. 12:00