TRANSLATOR

Oburzenie nową okładką książki "Charlie i fabryka czekolady"

Nakładem brytyjskiego wydawnictwa Penguin Books ukazała się książka "Charlie i fabryka czekolady" z nową, zmienioną okładką. Wzbudziła ona kontrowersje wśród czytelników, którzy nie spodziewali się takiego wyboru.

Jarmark Jagielloński już w piątek!

Jarmark Jagielloński jest połączeniem tradycji historycznych Jarmarków ze współczesną wymianą kulturalną i gospodarczą. Nawiązuje do tradycji organizowanych w XV i XVI wieku w Lublinie jarmarków, na które przybywali licznie kupcy i artyści z wielu części dawnej Rzeczypospolitej i Europy, a więc do tradycji Jagiellońskiego „Złotego Wieku”, czasów, w których Lublin i Ziemia Lubelska rozkwitały jako wielokulturowy ośrodek multietnicznego państwa. Łączy wartości kultury tradycyjnej i propagowanie dorobku regionalnych grup etnicznych i religijnych, zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej, z wymogami nowoczesnego produktu kulturalno-turystycznego.