TRANSLATOR

„Dopóki w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, dopóty język polski nie zaginie”***

W dniach 8-16 sierpnia w Szczebrzeszynie odbyło się wielkie święto literatury. Zapomniane od stuleci miasteczko położone na pięknym Roztoczu, zwanym „Krainą Poetów”, na kilka dni zmieniło się w stolicę języka polskiego, awansując tym samym do rangi jednego z najważniejszych ośrodków polszczyzny.