TRANSLATOR

Konkurs na Puszkę Warhola

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu w ramach projektu Ameryka w Twojej Bibliotece serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na "Puszkę Warhola". Puszki z zupą firmy Campbell to dzieło namalowane przez Warhola w 1962 roku. Składają się na nie trzydzieści dwa płótna przedstawiające puszkę z zupą firmy Campbell we wszystkich dostępnych w tamtych czasach smakach. To właśnie to dzieło pomogło pop-artowi stać się najpopularniejszym nurtem artystycznym w Stanach Zjednoczonych. Zachęcamy do zaprojektowania własnej etykiety na puszkę. Wymiary etykiety to 16,5 cm x 7,5 cm. Tematyka projektu ma nawiązywać do takich zagadnień jak biblioteka, literatura, czytelnictwo. Całość ma być utrzymana w stylistyce amerykańskiego pop-artu. Etykiety można przesyłać do 25 kwietnia 2014 roku pod adresem mbp.awieczorek@gmail.com
Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne. Szczegółowy regulamin oraz materiały promocyjne przesyłamy w załączniku. Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej:REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
 NA PROJEKT ETYKIETY NA PUSZKĘ

 PUSZKA WARHOLAI Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu
oraz Konsulat Generalny USA w Krakowie. Konkurs odbędzie się w ramach programu ,,Ameryka w Twojej bibliotece”.

II Cele konkursu
1. Popularyzacja amerykańskiego pop-artu.
2. Promocja Biblioteki oraz programu ,,Ameryka w Twojej bibliotece”.

III Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 16. rok życia. 

IV Czas trwania konkursu
Konkurs trwać będzie od 18 marca 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku.
 
V Zasady konkursu
1. Prace konkursowe mają prezentować autorski projekt puszkowej etykiety o wymiarach 26,5 cm x 7,5 cm. Ich tematyka ma być związana z biblioteką i nawiązywać stylem do amerykańskiego pop-artu. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. 
2. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe.

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane,
nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich,
a w szczególności cudzych praw autorskich.

4. Prace konkursowe należy przesłać drogą mejlową w formacie jpg (w rozdzielczości 300 dpi) na adres mbp.awieczorek@gmail.com, w temacie wiadomości wpisując hasło Puszka Warhola. W treści mejla prosimy wpisać dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, e-mail oraz podpisane oświadczenie pobrane ze strony biblioteki.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

7. Nadesłane prace stają się własnością organizatora na zasadach przewidzianych
w oświadczeniu uczestnika Konkursu.

8. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, jak i prac zdyskwalifikowanych.

9. Organizatorzy powołują Jury Konkursu.

10. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.

11. Informacja o terminie uroczystości podsumowującej Konkurs i ogłoszenie wyników zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mejlową.
12. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na wystawie oraz umieszczone w materiałach promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. 
VI Nagrody
W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:


I miejsce – 300  

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 100 zł


Na laureatów, którzy pojawią się na rozdaniu nagród czekają specjalne niespodzianki.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian.

Źródło:
http://mbp-opole.art.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:2014-03-18-konkurs-na-puszk-worhola&catid=108:ameryka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz