TRANSLATOR

Biblioteka Ksiąg Drzewnych z 1 połowy XIX w.Kolekcja liczy obecnie ponad 100 ksiąg drzewnych, wykonanych z różnych gatunków drzew i krzewów, jakie występowały niegdyś na terenie guberni radomskiej. W dwóch gablotach zobaczyć można zamknięte i otwarte „księgi”, które zawierają, ułożone na mchu: korę drzewo w przekroju, drzewo heblowane i politurowane, gałązkę, liść kwiat, owoc, wiórki, trociny, węgiel, popiół, nasiona i krótki opis. 
 
Księgi wykonał Wiktor Grzegorz Kozłowski herbu „Jastrzębiec” (1791-1858). Ukończył matematykę i fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1819 r. został profesorem w Szkole Leśnictwa. Pod koniec życia został nadleśniczym w Chlewiskach w guberni radomskiej. W 1822 r. opracował pierwszy Słownik terminologii łowieckiej, a następnie Słownik terminologii leśnej. Od czasu przejścia do służby leśnej Wiktor Kozłowski był znakomitym kolekcjonerem eksponatów przyrodniczych; zbierał m.in. jaja ptasie, wypchane ptaki i minerały. Najcenniejsze w jego dorobku były bez wątpienia księgi drzewne.
Źródło:
http://www.domdlugosza.sandomierz.org/skarb5.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz