TRANSLATOR

Spotkanie z Marią Ekier w ramach projektu "OKO na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki"

7 września w Ośrodku Książki Obrazkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej (OKO, ul. Braci Wieniawskich 5) gościliśmy jedną z najwspanialszych dam polskiej ilustracji - Marię Ekier, która zaprezentowała swoją ostatnią autorską książkę Złotouste zero w zenicie oraz przeprowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „OKO na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki” łączącym cykl wystaw i warsztatów artystów dla czytelników, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015.  
Podczas wernisażu Renata Filipiak, Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych MBP, przywitała z ogromną serdecznością ilustratorkę. Następnie głos zabrała Krystyna Rybicka – pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. Równie ciepło zapowiedziała Marię Ekier, wyraziła radość i wzruszenie z okazji jej przybycia do biblioteki oraz zachęciła do obejrzenia wystawy. – Wybrana do projektu książka obrazkowa pozwala badać i prezentować książkę dla dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach: plastycznej, literackiej, edukacyjnej. Chcemy, żeby każdy kto do nas przyjdzie, mógł mieć kontakt z literaturą na różnych poziomach – powiedziała. Sympatycy artystki mieli okazję do osobistej rozmowy i możliwość uzyskania podpisu w książce bądź na okazjonalnym druku ulotnym.

Po wernisażu przyszła kolej na warsztaty ilustratorskie. Pierwszą grupą odbiorców były dzieci wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. Na podstawie dwóch rymowanek z książki Złotouste zero w zenicie (o infantylnym indyku Innocentym oraz osiwiałym ośle zza Olkusza), dzieci miały za zadanie narysować kredkami swoją wizję ilustratorską tekstu. Drugą grupą odbiorców była młodzież, która po krótkim wstępie na temat autorskiej książki obrazkowej i spotkaniu z artystką, podobnie jak poprzednia grupa, malowała farbami swoją interpretację rymowanki, tym razem o demonicznym domatorze Drakuli. Okazało się, że zarówno w dzieciach, jak i w młodzieży drzemią ukryte zdolności plastyczne. Powstały piękne prace, które zachwyciły Marię Ekier. Wspólnie postanowiono, aby po zakończeniu projektu, zorganizować wystawę wszystkich powstałych podczas warsztatów ilustratorskich prac.  

Patronat nad wydarzeniem sprawują: Polska Sekcja IBBY, Kwartalnik RYMS Kurier Lubelski, TVP Lublin, Radio Lublin oraz Radio Centrum.  

tekst Dorota Klementewicz
fot. Beata Wijatkowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz