TRANSLATOR

Udostępnianie piśmiennictwa. IK wzbogaci domenę publiczną

Instytut Książki uruchomił właśnie nowy programu „Udostępnianie piśmiennictwa”. Projekt realizowany jest w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”. Jego celem jest nieodpłatne udostępnienie ważnych dzieł polskiego i światowego piśmiennictwa szerokiemu gronu odbiorców.
IK będzie kupować prawa do dzieł rekomendowanych przez ekspertów powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a podstawą do ułożenia listy dzieł przeznaczonych do wykupu będą zgłoszenia osób prywatnych, instytucji i organizacji. Swoje typy można przesyłać za pomocą elektronicznej ankiety, która znajduje się na stronie programu: www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby.

Termin przesyłania propozycji dzieł rekomendowanych do wykupu w 2014 roku upływa z dniem 15 czerwca.

Dzieła objęte programem będą udostępniane nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA (http://www.polona.pl/) na podstawie otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska bądź na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła.

Założenia programu powstały w trakcie spotkań grupy roboczej, powołanej z inicjatywy dyrektora Instytutu Książki, Grzegorza Gaudena oraz dyrektora Centrum Cyfrowego „Projekt: Polska”, Alka Tarkowskiego na początku 2013 roku. Uczestnikami spotkań grupy roboczej byli przedstawiciele państwowych instytucji kultury związanych z promowaniem czytelnictwa, wydawnictw, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych  oraz przedstawiciele strony społecznej – ruchu Obywatele Kultury. 

Źródło:
http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/udostepnianie-pismiennictwa_38179.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz