TRANSLATOR

Konkurs na esej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu zaprasza młodzież szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości oraz studentów wyższych uczelni do wzięcia udziału w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA ESEJ. Temat brzmi: Literatura pamięci. Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania.
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży  esejem, jako jedną z form wypowiedzi. Esej daje możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli oraz nowatorskiego ujęcia znanego tematu. Od piszącego wymaga erudycji, pomysłowości, umiejętności subiektywnego podejścia do zagadnienia oraz zmusza go do przeprowadzenia wielostronnej analizy problemu. Dzięki brakowi sztywnych reguł pisania eseju, jest on niezwykle twórczą formą wypowiedzi, pozwalającą na swobodną interpretację tematu, kształtowanie własnego niepowtarzalnego stylu pisania oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania własnych opinii.

Tematem XI Ogólnopolskiego Konkursu na Esej jest twórczość Wiesława Myśliwskiego - prozaika, dramaturga, scenarzysty filmowego, redaktora. Wiesław Myśliwski, jeden z najważniejszych polskich prozaików, autor takich książek jak „Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg”, „Traktat o łuskaniu fasoli”, „Ostatnie rozdanie”, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. Obecny jest w polskiej literaturze od niemal półwiecza. Kolejne książki publikuje rzadko, za to premiera każdej z nich jest dużym wydarzeniem.

Myśliwski jest literackim samotnikiem, nie należy i nie należał do żadnych grup literackich, jego proza tworzy w polskiej literaturze zupełnie oddzielny świat. Sam próbuje wyjaśnić to faktem, że jego pisanie nawiązuje do pozaliterackich tradycji posługiwania się mową. „Wychowani jesteśmy w piśmie i coraz bardziej mówimy pismem. W kulturze chłopskiej słowo służyło nie tylko do porozumiewania się, słowo miało moc sprawczą, zaklinało nieszczęścia, przez sny i wyobraźnię ustanawiało rzeczywistość, obłaskawiało śmierć. Człowiek był wolny od wszelkich kanonów i konwencji, które są znamieniem pisma” – mówił pisarz odbierając doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego w 2009 roku.

Uprzejmie prosimy, aby zechcieli Państwo przekazać nasze zaproszenie do udziału w Konkursie zainteresowanym (szczegółowy regulamin oraz plakat w załączniku). Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się dotrzeć z informacją o naszym Konkursie do większej liczby osób.

Regulamin Konkursu  jest również dostępny na stronie internetowej: www.mbp.opole.pl. Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Promocji MBP, Danuta Łuczak, tel. 77 454 80 30, 77 454 80 32 wew. 402, e-mail: promocja@mbp.opole.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza