TRANSLATOR

Rusza projekt "Mały Kolberg"

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego realizuje projekt "Mały Kolberg". Celem projektu jest przygotowanie grupy animatorów i animatorek pracujących z dziećmi w wieku 3-10 lat do tworzenia lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycić się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań. W projekcie mogą uczestniczyć bibliotekarki i bibliotekarze.
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie dwóch warsztatów dla animatorów w społecznościach lokalnych, przygotowujących do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.

Zgłoszenia udziału można przesyłać za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie Fundacji Komeńskiego, w terminie do 30 kwietnia br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz