TRANSLATOR

Ppłk. Stanisław Magnuszewski. Prawda i pamięć

10 kwietnia o godz. 9.00 zapraszamy do Filii nr 2 MBP na wykład historyka Zbigniewa Kiełba o ppłk. Stanisławie Magnuszewskim.


Stanisław Magnuszewski – Urodzony 3 września 1888 r. w Dyneburgu w Rosji. Absolwent szkoły mechaniczno - technicznej w Brańsku. Uczeń Wileńskiej Szkoły Wojennej (1908), a następnie Szkoły Wojennej Aleksiejowskiej w Moskwie (1909-1910). W 1910 r. przydzielony do 10. Batalionu Saperów w Ostrołęce. Uczestnik I wojny światowej w szeregach tego batalionu. W 1917 r. przeniesiony do 1. Pułku Inżynieryjnego I Korpusu Polskiego na Wschodzie. Od 1920 r. przyjęty do Wojska Polskiego. Początkowo służył w 13. Batalionie Saperów. Następnie został dowódcą 8. Batalionu Saperów (1922), dowódcą 9. Pułku Saperów w Brześciu nad Bugiem (1925-1926) oraz dowódcą 2. Pułku Saperów Kaniowskich w Puławach (1926-1932). W 1929 r. odbył kurs oficerów sztabowych saperów w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. W 1932 r. przeniesiony w stan spoczynku. Od tego momentu przynależny ewidencyjnie do kadry oficerskiej Okręgu Korpusu I Warszawa. Zmarł 20 lutego 1968 r. w wieku 80 lat. Został pochowany w grobowcu rodzinnym Konopków na starym cmentarzu w Kielcach. Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari 5 kl. (1922), Krzyżem Niepodległości z Mieczami (1932), dwukrotnie Krzyżem Walecznych (1921), Złotym Krzyżem Zasługi (1928), Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, francuskim Medalem Interalliée (1925), orderem Świętego Stanisława II i III kl. i Świętej Anny II, III i IV kl.

Zbigniew Kiełb - z wykształcenia historyk o specjalizacji archiwalnej, zajmuje się także zagadnieniami numizmatyki i heraldyki. Jest współautorem albumów "Nowa Aleksandria - Puławy. Ocalić od zapomnienia" oraz "Powiat Puławski dawniej i dziś", a także autorem książek: "Zarys historii 2 Pułku Saperów Kaniowskich", "Między dwoma brzegami... O historii mostów puławskich w latach 1792-2008", "Przerwane życiorysy... Listy katyńskie osób związanych z Puławami i powiatem puławskim oraz Dęblinem do roku 1939" oraz albumu "Puławy ponad czasem". Redaktor czasopisma historycznego "Studia Puławskie". Członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Honorowy Członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Lublinie. Na co dzień jako historyk pracuje w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz