TRANSLATOR

Biblioteki kupią zbiory bez przetargu. Zakupy do 207 tys. euro

Od środy 16 kwietnia zakupy materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. euro zwolnione będą z procedur przetargowych. Wchodząca w życie regulacja m.in. znacznie uprości i przyspieszy zakup nowości wydawniczych. Nowelizacja upraszcza także procedury stosowane przy innych zamówieniach dotyczących działalności kulturalnej, takiej jak: organizacja wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.
Przepisy te zostały znowelizowane z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Obywateli Kultury. Zapis dotyczący zakupów materiałów bibliotecznych znalazł się w ustawie na wniosek dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, z poparciem Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotychczasowe regulacje w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wymuszały stosowanie skomplikowanych i czasochłonnych procedur przetargowych przy zakupach materiałów bibliotecznych przekraczających kwotę 14 tys. euro w stosunku rocznym. Utrudniało to i opóźniało wykorzystanie środków przeznaczanych na zakup książek przez biblioteki, m.in. z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, którego budżet w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do 2020 roku ma osiągnąć poziom 35 mln zł rocznie.

Nowelizacja ustawy z 14 marca 2014 roku zwalnia z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy zamówieniach, „których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności” do wartości tzw. progu unijnego, czyli do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 tys. euro.

Dzięki nowym przepisom biblioteki będą mogły na bieżąco uzupełniać księgozbiory o nowości wydawnicze, zwiększając atrakcyjność swej oferty.

Źródło:
http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/biblioteki-kupia-zbiory-bez-przetargu_37760.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz