TRANSLATOR

Gwarancje Kultury 2014 rozdane

Już po raz dziewiąty kapituła konkursu, w skład której wchodzą redaktorzy TVP Kultura i współpracujący z Anteną krytycy, wybrała laureatów Gwarancji Kultury. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: literatura, teatr, film, muzyka poważna, jazz, rock i inne, sztuki wizualne, menedżer kultury, kultura w sieci. W tej ostatniej kategorii zwycięzcę wytypowała publiczność w internetowym plebiscycie, w którym oddano 1956 głosów.

W kategorii „literatura″ zwyciężyła Małgorzata Rejmer uhonorowana Gwarancją Kultury za „Bukareszt. Kurz i krew”, zbiór reportaży z miasta pełnego śladów dawnej świetności i upadku. Za przejmujące historie mieszkańców Bukaresztu, zawieszonych pomiędzy spuścizną komunistycznej dyktatury Ceausescu a światem Zachodu. Za język reportażu najwyższej próby.
Szefowa wydawnictwa Czarne, Monika Sznajderman zwyciężyła w kategorii „menedżer kultury″. Nagrodzono ją za 18 lat konsekwentnej i tytanicznej pracy wydawniczej, za odkrycie dla polskich czytelników nowych autorów, rejonów i tematów. Za wierność przekonaniu, że literatura polska reportażem stoi.

Gratulujemy!

Źródło:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31024,gwarancje-kultury-2014-rozdane.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz