TRANSLATOR

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w ramach działań Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa. 

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2013 roku, należy przesłać do Biura ZG SBP - Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 31 marca 2014 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://www.sbp.pl/konkurs/regulamin?konkurs_id=10543

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz