TRANSLATOR

Wyślij wiadomość do Pana Cogito – kronikarza rzeczywistości. Konkurs Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Fundacja im. Zbigniewa Herberta zaprasza do udziału w konkursie "Wyślij wiadomość do Pana Cogito - kronikarza rzeczywistości". 
Konkurs – inspirowany wierszem Zbigniewa Herberta  "Pan Cogito czyta gazetę" - trwa od 24 listopada do 12 grudnia  2014 r. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży  do  poznawania twórczości Zbigniewa Herberta oraz do patrzenia na sytuację współczesnego człowieka w otaczającej nas  rzeczywistości oczyma Pana Cogito - człowieka wrażliwego, wolnego i niezależnie myślącego. Do udziału w konkursie zapraszona jest przede wszystkim młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci. 

Zadanie konkursowe polega na przeczytaniu wiersza "Pan Cogito czyta gazetę"  i przygotowaniu krótkiej (zawierającą nie więcej niż 150 znaków) wiadomości adresowanej do Pana Cogito. Wiadomość ta powinna odzwierciedlać wrażliwość uczestnika konkursu na sytuację drugiego człowieka w otaczającej nas rzeczywistości.  

Prace konkursowe można zamieszczać na profilu "Pan Cogito" na Facebooku oraz wysyłać na adres e-mail: pan.cogito@fundacjaherberta.com. Konkurs trwa od 24 listopada 2014 r. do 12 grudnia 2014 r. (do godziny 23:59). Spośród nadesłanych zgłoszeń najlepsze prace wybierze Jury pod przewodnictwem Katarzyny Herbert. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą następujące aspekty: oryginalność ujęcia tematu, uwzględnienie herbertowskich wartości oraz poprawność językowa.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 grudnia 2014 r. do godz.16.00.
 
Więcej na stronie internetowej: 

Fundacja im. Zbigniewa Herberta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz