TRANSLATOR

Stypendia Kapuścińskiego

Do 12 grudnia można nadsyłać zgłoszenia w czwartej edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy. Wyniki zostaną ogłoszone 23 stycznia 2015 r. - w ósmą rocznicę śmierci patrona konkursu.
Program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy - w tym roku po raz ostatni do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, od piątej edycji konkursu kryterium wieku zostanie obniżone do lat 30. Stypendium przyznawane raz w roku na realizację projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska) wynosi 30 tysięcy złotych.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest, utworzona przez żonę zmarłego pisarza Alicję Kapuścińską, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot.

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres fundacji swoje CV, dotychczasowe prace prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium. Zgłoszone projekty będą oceniane przez kapitułę w składzie: Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert i Mariusz Szczygieł.

Pierwszym laureatem stypendium, w roku 2012, został podróżnik i dziennikarz Andrzej Muszyński. W 2013 roku laureatkami konkursu zostały dziennikarki Marta Szarejko i Anna Wiatr. W trzeciej edycji stypendium otrzymał fotoreporter i dziennikarz Filip Springer.
Z regulaminem konkursu można się zapoznać na stronie www.fundacjaherodot.com.pl.

Źródło:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,32135,stypendia-kapuscinskiego.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz