TRANSLATOR

Konkurs dla bibliotekarzy w ramach Akademii Kultury – BIBA 2014

W ramach Akademii Kultury – BIBA 2014 Instytut Książki oraz Wydawnictwo EMG ogłosiły konkurs na projekt kulturalny w bibliotece. Celem konkursu jest wyłonienie uczestników szkoleń, które odbędą się podczas festiwali literackich: Bruno Schulz. Festiwal (Wrocław 14-19 października 2014), Festiwalu Conrada (Kraków 20-26 października 2014), festiwalu Puls Literatury (Łódź 28 listopada – 7 grudnia 2014).
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich bibliotekarzy z bibliotek publicznych. Do udziału w szkoleniach zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników na każde szkolenie, którzy w terminie do dnia 22 września 2014 roku włącznie nadeślą na adres warszawa@instytutksiazki.pl opis imprezy literackiej, którą chcieliby zorganizować w swojej placówce. Nagrodą dodatkową będzie 5000 zł na dofinansowanie realizacji najlepszego projektu, wybranego spośród projektów przesłanych na konkurs przez uczestników szkoleń.

Akademia Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności (w skrócie BIBA) to projekt Instytutu Książki i Wydawnictwa EMG mający na celu podnoszenie kompetencji moderatorów DKK, bibliotekarzy bibliotek publicznych, studentów bibliotekoznawstwa, pracowników domów kultury w zakresie: m.in. tworzenia koncepcji i organizacji imprez, skutecznego i szerokiego wykorzystania nowych mediów oraz zrozumienia ich roli jako nowego kanonu komunikacji społecznej, a także znajomości współczesnego życia literackiego i trendów artystycznych, podstaw działań promocyjnych i umiejętności pozyskiwania środków.Źródło:
http://pulowerek.pl/2014/09/konkurs-dla-bibliotekarzy-w-ramach-akademii-kultury-biba-2014/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz