TRANSLATOR

Uwaga, Księgarze!

NCK ogłasza program badania indywidualnych potrzeb szkoleniowych księgarzy 2014 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Piszą organizatorzy: "współczesny rynek książki jest niezwykle dynamiczny i bardzo silnie konkurencyjny. Jest to rynek, w którym zanikają bariery kulturowe, narodowe, organizacyjne i technologiczne. Przede wszystkim jednak współczesny rynek stawia przed firmami biorącymi w nim udział coraz to nowe i coraz trudniejsze wyzwania. Kryzys, coraz silniejsza konkurencja czy wreszcie zmiany społeczne, socjologiczne i technologiczne powodują, że coraz trudniej jest i będzie budować ekonomicznie opłacalny biznes na tak trudnym rynku księgarskim.
Wierzymy jednak, że istnieje "czynnik", "strategiczny kapitał" dzięki któremu można na tym rynku zbudować długoterminową, silną pozycję firmy i zdobyć dla niej trwałą przewagę konkurencyjną. Tym zasobem są ludzie - ich wiedza, umiejętności, postawa i relacje z innymi. Ludzi bowiem jest najtrudniej skopiować czy zastąpić najbardziej nawet zaawansowaną technologią.
Mając to na uwadze, mamy zaszczyt uczestniczyć w przygotowaniu dla Państwa cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Jednym ze strategicznych celów tego programu jest pomoc w uzyskaniu przez Państwa nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Program ma także służyć podniesieniu prestiżu księgarń i zmianie postrzegania ich funkcji w centra kultury i miejsca spotkań.
Realizując ten Program, chcielibyśmy pomóc Państwu zwiększyć uczestnictwo w obiegu kultury, zapewnić możliwość wymiany doświadczeń, zwiększenia kompetencji z zakresu współpracy i partnerstwa w społeczności lokalnej, nowych technologii oraz pozyskiwania środków na działalność kulturalną. Wierzymy, że cele te możemy zrealizować, przygotowując dla Państwa specjalistyczne, dokładnie opracowane programy szkoleniowe.
Główną ideą szkoleń, od początku do końca tworzonych dla jednej konkretnej, dokładnie określonej grupy odbiorców, jest możliwość pełnego dostosowania zawartości merytorycznej oraz narzędzi dydaktycznych do specjalistycznych potrzeb i oczekiwań. Ich skuteczność polega na uwzględnieniu w programie szkolenia treści praktycznych, a w ćwiczeniach realiów Państwa rynku i Państwa pracy. Dlatego też przygotowanie szkoleń chcielibyśmy rozpocząć od konsultacji i części badawczej, której celem jest zebranie wniosków służących najlepszemu dostosowaniu programów do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Warunkiem efektywności całego Programu i badania, do którego serdecznie Państwa zapraszamy, jest ścisła współpraca pomiędzy Państwem i Narodowym Centrum Kultury. Wymaga ona intensywnej i otwartej komunikacji służącej lepszemu zrozumieniu potrzeb i wprowadzeniu do treści przygotowywanych szkoleń wniosków wyciągniętych z kwestionariuszy oraz z przeprowadzonych z Państwem rozmów. Wszystkie Państwa uwagi i komentarze będą bardzo cenne, dlatego nie szczędźcie ich. Pomogą nam one przygotować szkolenia dokładnie dopasowane do Państwa potrzeb i oczekiwań".
Ankieta do wypelnienia na stronie: http://nprcz2014.badanie.net/
Źródło:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31562,uwaga--ksiegarze!.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz