TRANSLATOR

„Żurawie - Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2014”. Rusza nabór!

Rusza nabór kandydatów do nagrody „Żurawie - Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2014”. Projekt ma na celu wyłowienie i nagrodzenie najciekawszy młodych artystów i animatorów kultury.  Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach "Słowo", "Dźwięk", "Obraz", "Animator kultury". Szukają młodych zdolnych, jeszcze nieodkrytych talentów.


 

Aby zgłosić kandydata/kandydatkę należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.zurawie.beetle.pl i przesłać go na adres: zurawie@radio.lublin.pl do 11.04.14. W formularzu wystarczy wpisać imię, nazwisko i krótki opis działalności kandydata/kandydatki Zgłaszający powinien też określić kategorię, w której chce nominować kandydata/kandydatkę.

Uwaga: kandydaci/kandydatki muszą mieścić się w przedziale wiekowym 18-30 lat.

Nominowanych wybiera Fundacja Kultury Audiowizualnej „Beetle”. Czterech laureatów wybierze jury w składzie: Witold Dąbrowski (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"), Grzegorz Józefczuk (Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza), Jarosław Koziara (grafik, designer), Rafał Koza Koziński (Warsztaty Kultury), Janusz Opryński (Teatr Provisorium, Festiwal Konfrontacje Teatralne), Marcin Pospiszyl (LSM Soundsystem), Andrzej Rusin (Kinoteatr Projekt), Grażyna Lutosławska (Polskie Radio Lublin) i DJ Papa Zura ( SoulSerivce).

Laureatów poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 09.05.2014 r. o godz. 19:00 w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2.

Organizatorem nagrody „Żurawie - Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne” jest: Fundacja Kultury Audiowizualnej „Beetle” i Polskie Radio Lublin.

Każdy Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 2 tyś. złotych i statuetkę.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na stronie: zurawie.beetle.pl

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Nagrody finansowe dla laureatów funduje Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk. Fundatorem statuetek „Żurawi” jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regulamin przyznawania nagrody
„Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne – Żurawie 2014”

Rozdział 1 - NAGRODA
1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Lublinie i Fundacja Kultury Audiowizualnej 'Beetle'.
2. 'Żurawie - Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne' to nagroda przyznawana w czterech kategoriach:
a) Słowo
b) Dźwięk
c) Obraz
d) Animator
3. Nagrodę stanowi:
a) Statuetka 'Żurawie'
b) Nagroda pieniężna
4. Nagroda przyznawana jest corocznie za szeroko rozumianą działalność kulturalną i działania z zakresu animacji kultury na terenie miasta Lublin.
5. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna w wieku od 18 do 30 lat, związana z miastem Lublin.
6. Laureat 'Żurawi' nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Rozdział 2 - KONKURS
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Etap pierwszy - nabór kandydatur, w trakcie, którego mieszkańcy Lublina zgłaszają swoich faworytów. Aby zgłosić kandydata, należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.radio.lublin.pl lub zurawie.beetle.pl i przesłać go na adres: zurawie@radio.lublin.pl do 11.04.14. W formularzu wystarczy wpisać imię, nazwisko i krótki opis działalności kandydata.
Nominowanych wybiera Zarząd Fundacji Kultury Audiowizualnej "Beetle" na podstawie oceny twórczości artystycznej oraz działań z zakresu upowszechniania kultury. Zarząd Fundacji Kultury Audiowizualnej „Beetle” w szczególności bierze pod uwagę działania mające miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
b) Etap drugi - nominowani dostarczają do redakcji "Studni akademickiej" teczki dokumentujące dotychczasową działalność. Teczka powinnam zawierać biogram oraz dodatkowe materiały informacyjne zarejestrowane na jednej płycie DVD (zdjęcia, filmy, klipy, nagrania mp3, skany dyplomów, publikacji). Jury spośród 12 finalistów wybiera 4 laureatów, po jednym z każdej kategorii.
Jury wybiera laureatów na podstawie oceny twórczości artystycznej oraz działań z zakresu upowszechniania kultury. Jury w szczególności bierze pod uwagę działania mające miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jury dokonując wyboru laureatów winno uwzględnić cel nagrody.
Celem nagrody jest wspieranie i promowanie artystów i animatorów kultury nie znanych szerokiemu gronu odbiorców. Nagroda wręczana w kategoriach „Słowo”, „Dźwięk” i „Obraz” ma na celu wyszukiwanie i promowanie utalentowanych i wybitnych artystów, którzy reprezentują wysoki poziom artystyczny. Nagroda wręczana w kategorii „Animator” ma na celu wyszukiwanie i promowanie animatorów kultury, którzy aktywizują społeczność lokalną, promują kulturę w Lublinie w sposób rzetelny i innowacyjny.  Jury w szczególności bierze pod uwagę działania mające miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
2. Nagroda nie może być przyznawana pośmiertnie.
3. Celem nagrody jest promocja młodej kultury i sztuki w Lublinie, a także edukacja kulturalna.
4. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia Lublin.
b) Rodziny pracowników i współpracowników Polskiego Radia Lublin.
c) Członkowie Jury.
d) członkowie Fundacji Kultura Audiowizualnej „Beetle”.

Rozdział 3 - JURY
1. Jury konkursu składa się z 9 osób, reprezentujących lubelskie środowisko kulturalne.
2. Organizatorzy konkursu przewidują jedno posiedzenia Jury w trakcie, których Jury dokona wyboru laureatów.
3. Jury dokona wyboru laureatów po uprzednim zapoznaniu się z materiałem informacyjnym n/t każdego z nominowanych.
4. Jury jest wybierane przez Zarząd Fundacji Kultury Audiowizualnej "Beetle".


Rozdział 4 - SEKRETARZ JURY
1. Sekretarz Jury powoływany jest przez Zarząd Fundacji Kultury Audiowizualnej "Beetle".
2. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze nominowanych i laureata.
3. Do obowiązków Sekretarza należy:
a) przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków Jury'
b) protokołowanie obrad Jury,
c) stały kontakt z członkami Jury, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz