TRANSLATOR

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek


Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Program spotkań w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej:
Galeria OKNA MBP, ul. Peowiaków 12 (I piętro)
8 maja 2018, godz. 12.00 - wernisaż 26. Biennale Ilustracji Bratysława 2017
Już po raz 26 odbył się w Bratysławie prestiżowy międzynarodowy przegląd autorskich ilustracji książek dla dzieci i młodzieży - „XXVI Biennale Ilustracji Bratysława” (BIB). BIB odbywa się od roku 1965 w każdy nieparzysty rok i wśród wystaw sztuki poświęconej dzieciom jest bardzo prestiżową i jedyną tego typu imprezą na świecie. Za każdym razem uczestniczą w niej najwięksi artyści i znawcy dziedziny sztuki, jaką jest ilustracja. Podczas przeglądów przyznawane jest Grand prix, pięć Złotych Jabłek i pięć Plakietek. Okazyjnie wyróżnia się także wydawnictwa. W tym roku główne wyróżnienia powędrowały do ilustratorów z Holandii, Danii, Izraela, Japonii, Meksyku, Ukrainy i Słowacji.
Wystawa do 8 czerwca 2018.


Filia nr 2, ul.Peowiaków 12, tel. 81 466-62-02
7 maja
godz. 15.30 - zajęcia z języka hindi
godz. 17.00 - prezentacja Magdaleny Wrony pt. „Moje USA”
9 maja
godz. 17.00 - wykład Marcina Lachowskiego pt. „Picasso i klasyczność” w ramach cyklu otwartych wykładów z historii sztuki „Botticellowskie rozpryski. Idea renesansu w dziejach sztuki”
10 maja
godz. 17.00 - koncert Lubelskiej Grupy Suzuki „Pierwsze skrzypce”
12 maja
godz. 11.00 - 17.00 - X Lubelskie Spotkania z Komiksem - spotkania z autorami, prelekcje, konkursy, warsztaty, dyskusje, rysowanie na żywo oraz kącik dla dzieci


Filia nr 3, ul. Hutnicza 20, tel. 81 746-29-63
7 - 30 maja - wystawa wypożyczona ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie „Droga ku wiedzy” - oprowadzanie wycieczek
9 maja
godz. 16.00 - spotkanie autorskie z Ireneuszem Kaczmarczykiem autorem tomiku wierszy i opowiadań „W stronę światła”
11 maja
godz. 16.00 - układanie puzzli z kolekcji Biblioteki Narodowej „Rzeczpospolita wielu kultur”
14 maja
godz. 16.00 - Książki z rekomendacją
W Tygodniu Bibliotek planowane zamknięte zajęcia dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej


Filia nr 6
, ul. Poniatowskiego 4, tel. 81 533-07-13
8 maja
godz. 9.30 - zajęcia zamknięte dla dzieci z Przedszkola Dobry Strat pod tytułem „A wiosna przyszła pieszo...” - czytanie wierszy o wiośnie
15 maja
godz. 9.30 - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Czy warto być skromnym?” w oparciu o wiersz M. Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha”


Filia nr 9, ul. Krańcowa 106, tel. 81 744-17-18
8 maja
godz. 13.00 - spotkanie z Seniorami - „Droga do niepodległości” - prezentacja książek historycznych
10 maja
godz. 11.00 - „Lublin 1918” zamknięte spotkanie dla gimnazjalistów z historykiem M. Białkiem
8 - 15 maja, codziennie o godz. 10.30 - głośne czytanie dla przedszkolaków


Filia nr 10, ul. Kleeberga 12 a, tel. 81 747-10-23
8 maja
godz. 8.30 - Święto Niepodległości – lekcja historii dla najmłodszych: uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 23       
9 maja
godz. 9.30 -  (Do)wolność Czytania  - czytanie wybranych książek dla 4 i 5-latków z Przedszkola nr 52
9 maja
godz. 18.00 - Spotkanie autorskie z Elżbietą Krankowską
10 maja
godz. 8.30 -  Święto Niepodległości - lekcja historii dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 44
15 maja
godz. 17.00.  -  (Do)wolność śpiewania – '”Nasz dom jest w piosenkach wszystkich ptaków” – koncert chóru ze Szkoły Podstawowej nr 23 pod kierunkiem Dariusza Kwiatkowskiego


Filia nr 11, ul. Lwowska 6, tel. 81 747-43-54
9 maja
godz. 11.30 -  Gawędy o sztuce z Tadeuszem Mroczkiem - „Sztuka ku pokrzepieniu serc” - spotkanie dla Seniorów
10 maja
godz. 9.15 - zakładki do książek - warsztaty dla dzieci z klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 19 prowadzone przez Helenę Pietroń
15 maja
godz. 10.00 - „Symbole Narodowe”, spotkanie dla dzieci z Przedszkola nr 13


Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741-52-73
8 maja
godz. 14.00 -  „Godło Polski” - warsztaty plastyczne
9 maja
godz. 16.00 - „Historie podróży” - barwny szkic o podróżach przedstawi Krystyna Tatarczak - przewodnik dyplomowany
10 maja
godz. 11.00 - „Biblioteka miejsce magiczne czy tajemnicze?” - spotkanie z klasą I Szkoły Podstawowej nr 16
11 maja
godz. 14.00 - Rodzinny turniej gier planszowych
14 maja
godz. 14.00 - Wiosenne kwiaty z filcu - zajęcia plastyczne dla najmłodszych czytelników
15 maja
godz. 11.00 - „Kto ty jesteś....” przedszkolaki uczą się wierszy patriotycznych


Filia nr 13, ul. Grażyny 13, tel. 81 525-08-85
9 maja
godz. 16.30 - „Surowe piękno Islandii - rys historyczny i przyrodniczy kraju” - prezentacja dr Moniki Łuszczuk


Filia nr 15, ul. Wajdeloty 20, tel. 81 525-12-62
„Adam Mickiewicz - patron mojej szkoły” - konkurs rysunkowy dla klas trzecich szkoły podstawowej
7 - 11 maja  - Głośne czytanie bajek - zajęcia z dziećmi w zaprzyjaźnionych przedszkolach


Filia nr 16, ul. Kasztanowa 1, tel. 81 444-77-55
8 maja
godz.  9.30 - spotkanie dla dzieci z Przedszkola nr 59
godz. 16.30 - „W krainie wyobraźni” -  czytanie fragmentów wybranej książki
9 maja
godz. 10.15 -  spotkanie dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr 44
godz. 16.30 - „Świetlicowe poczytanki” -  czytanie fragmentów wybranej książki
10 maja
godz. 10.00 - spotkanie dla dzieci z Przedszkola „Daszek”
godz. 10.40 -  spotkanie dla dzieci z Przedszkola „Daszek”
11 maja
godz.  9.10 - spotkanie dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr 44
godz. 10.15 - spotkanie dla dzieci z Przedszkola nr 59
14 maja
godz. 10.00  - spotkanie dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr 44


Filia nr 17, ul. Przyjaźni 11, tel. 81 746-28-11
7 maja
godz. 10.00 - „Kredowe inspiracje” - zajęcia plastyczne przed gmachem biblioteki
8 maja
godz. 9.00 -  „Wędrówki do krainy baśni” - głośne  czytanie
9 maja
godz. 10.00 - „Magiczna biblioteka” - gry planszowe, układanie puzzli
11 maja
godz. 10.00 - „Pierwsze kroki w bibliotece” -  zwiedzanie biblioteki
7 - 11 maja - „Domino z książek” - wspólne układanie najdłuższego domina tworzonego z książek przyniesionych przez czytelników
9 - 12 maja, codziennie w godz. 10.00 - 11.00 - zajęcia literacko-plastyczne mające na celu podkreślenie roli czytania i biblioteki w edukacji i zainteresowania książką  dla dzieci z Przedszkola nr 42


Filia nr 18, ul. Głęboka 8, tel. 81 525-10-91
7, 8, 9 i 10 maja
godz. 10.00 - zamknięte zajęcia dla przedszkolaków „Kto ty jesteś? Polak mały” – spotkania kształtujące patriotyzm i poczucie przynależności narodowej
10 maja
godz. 14.30 - „Historia pewnej książki, czyli jak zostać wydawcą” warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 12 lat


Filia nr 19, ul. Kunickiego 89, tel. 81 745-31-44
8 maja
godz. 10.00 - spotkanie Klubu Czytelniczego Readcom  z poezją Ireny Ciesielskiej-Piech pt. „Biało-Czerwona”.
9 maja
godz. 10.00 - „Wierność. Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie” - prelekcja o życiu i twórczości poety dla  uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie
10 maja
godz. 10.00 - „Wierność. Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie"”- prelekcja o życiu i twórczości poety dla  uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie.
14 maja
godz. 10.00 - „W drodze do Niepodległej” - pogadanka dla maluchów z Przedszkola nr 3 utrwalająca  podstawowe pojęcia związane z patriotyzmem, wolnością, symbolami narodowymi  oraz postacią  Józefa Piłsudskiego
„Patriotyzm na co dzień - co dla mnie oznacza być patriotą” - konkurs plastyczny


Filia nr 20, ul. Krężnicka 125, tel. 81 750-09-26
8 maja
godz. 10.00 - 16.00 - Wolność czytania – wybór książek bez ograniczenia wiekowego
9 maja
godz. 11.00 - 15.00 - „Bookcrossing – uwolnij książkę”
11 maja
godz. 10.00 - 18.00 - Czytamy legendy lubelskie te znane i te nieznane
14 maja
godz. 10.00 - 12.00 - różne formy plastyczne
15 maja
godz.  10.00 - 16.00 - Biblioteka i jej tajemnice – poznawanie pracy bibliotekarza

8 - 15 maja - wystawa książek związanych tematycznie z Lublinem

Filia nr 21, Rynek 11, tel. 81 532-05-458 maja
godz. 9:00 - Zajęcia z obsługi komputera dla Seniorów

9 maja
godz. 10:30 - Prelekcja Agnieszki Cholewy w cyklu „Zwykłe - Niezwykłe” dla Seniorów

10 maja
godz. 10:00 - „W bibliotece czytamy do woli” - spotkanie z przedszkolakami      

14 maja
godz. 10:00 - Zajęcia z obsługi komputera dla Seniorów                                                     

16 maja
godz. 15:00 - Zwiedzanie z przewodnikiem Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, propozycja dla Przyjaciółek Staromiejskiej Biblioteki                   

7 - 25 maja
Wystawa „Chłopcy malowani - poezja i proza legionów polskich”           
Filia nr 24, ul. Juranda 7, tel. 81 525-65-03
8 maja
godz. 9.30 - grupa dzieci z Przedszkola nr 69 - zajęcia literackie pod tytułem „Dowolność Czytania - Magia Czytania”
9 maja
godz. 9.00 - wizyta w Przedszkolu nr 49 - zajęcia literackie pod tytułem „Dowolność Czytania - Magia Czytania”
10 maja
godz. 9.00 - grupa dzieci z Przedszkola nr 49 - zajęcia literackie pod tytułem „Dowolność Czytania - Magia Czytania”
godz. 10.00 - Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski organizowany wspólnie z Przedszkolem nr 46
11 maja
godz. 9.00 - XXIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
godz. 10.30 -  grupa dzieci z Przedszkola nr 69 - zajęcia literackie pod tytułem „Dowolność Czytania - Magia Czytania”
14 maja
godz. 09.30 -  grupa dzieci z Przedszkola nr 36 -  zajęcia literackie pod tytułem „Dowolność Czytania - Magia Czytania”


Filia nr 26, Książka mówiona, ul. Leonarda 18, tel. 81 525-64-39
10 maja
godz. 8.30 i 10.00  - warsztaty plastyczne „Album dla mamy”


Filia nr 28, Książka mówiona, ul. Nadbystrzycka 85, tel. 81 525-86-44
9 maja
godz. 12.30 - warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki dla dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej nr 22


Filia nr 29, ul. Kiepury 5, tel. 81 741-92-94
8 maja
godz. 10.00 - „Kraina książek” - zajęcia literacko-plastyczne z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej źródło oraz dziennego centrum aktywności
9 i 10 maja
godz. 9.30 - „Skrzypcowe fanaberie” czyli wiosenne spotkanie z muzyką klasyczną i muzycznymi wierszami Izabelli Klebańskiej -  koncert w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego pod
kierunkiem Iwony i Grzegorza Siedlaczków


Filia nr 31, ul. Nałkowskich 102, tel. 081 744-71-69
8 maja
godz. 10.30 - „Polska - zielona kraina” - inscenizacja dzieci z Przedszkola nr 87
9 maja
godz. 10.30 - „Piosenki dawnych lat” - występ dzieci z Przedszkola nr 87 dla Seniorów


Biblio, Filia 32, ul. Szaserów 13-15 ,
tel.  81 311-00-097 i 8 maja - warsztaty związane ze sztuką użytkową (projektowanie, grafika, itp.)
9 maja
godz. 11.00 - „Dykteryjki” - zajęcia plastyczno-literackie dla najmłodszych dzieci wraz z rodzicami. Wstęp wolny, wymagane wcześniejsze zapisy
godz. 15.30 - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5 - 10 lat. Wstęp wolny, wymagane wcześniejsze zapisy
godz. 18.00 - 22.00 - wieczór z grami planszowymi - spotkanie dla wszystkich miłośników gier planszowych. Wstęp wolny.
10 maja
godz. 10.00 - wykład otwarty prowadzony przez profesora Tadeusza Mroczka, zatytułowany „Sztuka XX wieku”
godz. 17.00 - pokaz z cyklu Kino dla Seniorów - Tym razem prezentujemy oparty na faktach film, obrazujący historię porwania amerykańskiego kontenerowca, dokonanego w 2009 roku przez somalijskich piratów. Główną rolę w filmie gra Tom Hanks.
Wystawa fotografii „Classified” - Dyplom fotograficzny Wiktorii Zagozdon z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w LublinieFilia nr 34, ul. Judyma 2, tel. 81 466-59-12
7 maja i 9 maja
godz. 10:00 – „Wpadnij na chwilę, pozostań z nami na dłużej. Z wizytą w książce” - lekcja biblioteczna połączona z warsztatem literacko-plastycznym na podstawie książki „O chłopcu, który wpadł do książki” P. Carnavasa dla dzieci z Przedszkola Mistrzów Zabawy i Klasy I Szkoły Podstawowej nr 50.
8 maja
godz. 8:00 – „Bajkowy świat naszych rodziców ”– lekcja biblioteczna połączona z warsztatem plastycznym dla dzieci z Przedszkola Mistrzów Zabawy
godz. 10:00 – „Na dobry początek z wizytą w bibliotece” – zajęcia dla dzieci z Przedszkola Król Maciuś I i Przedszkola Sióstr Urszulanek
10 maja
godz. 10:00 – „Daj się zamknąć w labiryncie ksiąg – escape room” – lekcja biblioteczna o katalogu i zbiorach połączona z warsztatem detektywistycznym dla dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej nr 50


Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311-00-02
7 maja
godz. 9:00 - Tai-chi dla grupy Seniorów
godz. 10:00 - 11:00 - „Z ziemi włoskiej do Polski” - historia ilustrowana polskiego hymnu
godz. 11:00 - 12:30 - „Pan Tadeusz” na nowo odczytany - konkurs recytatorski - finał
godz. 13:30 - 15:00 - gry planszowe
godz. 16:00 - 18:00 - Żonglerzy
8 maja
godz. 9:00 - Sąsiadka sztuka - zajęcia kreatywne dla kobiet
godz. 13:00 - 14:30 - „Lubelska linia czasu” - gra planszowa
9 maja
godz. 10:00 - 12:00 - Koszyk z książkami
godz. 12:00 - 14:00 - Akademia muzyki cz. 1
10 maja
godz. 10:00 - 11:00 - Bajkowe poranki
godz. 12:00 - 14:00 - Akademia muzyki cz. 2
11 maja
godz. 9:00 - 10:00 - Tai-chi
godz. 10:00 - 12:00 - dwie grupy Muzyki dla malucha

Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15, tel. 81 311-00-16
9 maja
godz. 16.30 - Plastyczne podróże po literaturze - zajęcia plastyczne dla dzieci
10 maja
godz. 9.00 - Głośne czytanie, zabawy w Przedszkolu nr 84
14 maja
godz. 16.30 - Wytwórnia. Kreatywne warsztaty rodzinne
- wycieczki do biblioteki klas O pt. "Biblioteka niedaleka" z Przedszkola "Kucykowa Kraina" oraz z Przedszkola w Kalinówce

Filia nr 37, ul. Bazylianówka 85, tel. 81 742-12-878-10, 14 maja
godz. 10.00 - „Dni Książki Obrazkowej” - spotkania dla najmłodszych czytelników, tworzenie ilustracji książkowych do wierszy Charlesa Perraulta i Juliana Tuwima
15 maja

godz. 10.00 - „Wietrzenia płytoteki” - inauguracja kolejnej edycji akcji, w ramach której czytelnicy mogą przynieść do biblioteki płyty, których już nie potrzebują, a które mogłyby się przydać komuś innemu. Będą to między innymi filmy, płyty z muzyką, płyty do nauki języków i gry dla dzieci


Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311-01-12
8 maja
godz. 10.30 -  Szeptanki - zajęcia umuzykalniające dla maluszków
godz. 11.30 - „W labiryncie emocji” - seria lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków*
9 maja
godz. 10.30 - Magiczny świat Charles'a Perraulta - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków
godz. 11.30 - „W labiryncie emocji” - seria lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków*
godz. 17.00 - Biblioteczne Bajanie -  Książka w podróży
10 maja
godz. 10.00 -  Magiczny świat Charles'a Perraulta - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków
godz. 10.00 - „W labiryncie emocji” - seria lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków*
godz. 17.00 - Biblioteka otwarta na świat - spotkanie z himalaistą Piotrem Tomalą członkiem narodowej wyprawy na K2.
14 maja
godz. 10.30 - Magiczny świat Charles'a Perraulta - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków
godz. 11.30 - „W labiryncie emocji” - seria lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków*
15 maja
godz.  9.00 - Kodowanie
godz. 10.30 - Szeptanki - książka interaktywna

* na zajęcia z Emocji i Baśni obowiązują zapisy pod nr tel: 81 311 01 12


Filia nr 39, ul. Głuska 138, tel. 81 532-05-29
7 maja
godz. 10.30 - „Papierowy teatr” - tworzenie z dziećmi przedstawienia teatru Kamishibai
9 maja
godz. 12.00 - zapraszamy mamy z dziećmi na zajęcia pt. „Gdzie mieszka książka”
11 maja
godz. 16.30 - wernisaż „Świat Akwareli” - wystawa prac Ireny Muraszka, absolwentki Wydziału Artystyczno-Graficznego Witebskiego Uniwersytetu Państwowego w Witebsku na Białorusi oraz uczniów EuroSzkoły w Lublinie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz