TRANSLATOR

Wystawa dyplomów inżynierskich w Biblio


Wystawa prezentuje dyplomowe prace inżynierskie z zakresu architektury krajobrazu wykonane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w latach 2017/18, w: Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Katedrze Roślin Ozdobnych, Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu.
W większości prac została podjęta tematyka związana z krajobrazem Lubelszczyzny na różnym poziomie szczegółowości. Są to opracowania projektowe zarówno małych, lokalnych ogrodów i skwerów, jaki i bardziej złożone – opracowania terenów zespołów zabytkowych oraz tych związanych z przestrzenią publiczną, czyli krajobrazem miejskim. Wszystkie propozycje projektowe zostały przedstawione na tle różnych uwarunkowań: przestrzennych, środowiskowych, ekologicznych, społecznych, formalno-prawnych itp., pokazując tym samym, od jak wielu czynników zależy projektowanie krajobrazu. Projekty dyplomowe naszych studentów stają się bardzo często postulatem do zmian, poprawy otoczenia. Mamy nadzieję, iż przedstawienie tych prac szerszej publiczności sprawi, iż problem znaczenia krajobrazu, konieczności dbałości o przestrzeń otaczającą stanie się lepiej rozumiany nie tylko wśród Gości odwiedzających tę wystawę.
dr inż. arch. Renata Jóźwik
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz