TRANSLATOR

Z pamiętnika młodej bibliotekarki ... Jak zrozumieć bibliotekarzy?

Biblioteka to nie miejsce to stan duszy. Może być zabałaganiona książkami lub pełna elegancko ustawionych, „wyklepanych” pozycji. Dziś trochę o żargonie bibliotekarzy:

„klepanie księgozbioru” - układanie książek równo przy krawędzi półki,
„foliowanie” - okładanie książek w folię,
„grzbietowanie” - naklejanie naklejek na grzbiety książek,
prolongata - przedłużenie terminu wypożyczenia,
pozycja - przedmiot, który wypożycza się z biblioteki: książka, audiobbok, film, gazeta itp.,
retrokonwersja - proces przenoszenia opisów katalogowych, bibliograficznych księgozbioru z katalogu kartkowego biblioteki do katalogu komputerowego,

digitalizacja - prowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania,
biblioteka multimedialna - umożliwia dostęp przez Internet do zasobów edukacyjnych, dziedzictwa kulturowego, regionaliów i muzykaliów, oprócz tradycyjnych funkcji bibliotecznych pełni również rolę mediateki,
wolumin  – podstawowa jednostka introligatorska, czyli pojedynczy fizyczny egzemplarz lub tom w znaczeniu bibliotecznym,
egzemplarz - jedna sztuka z grupy jednorodnych przedmiotów, książek w obrębie roku,
udostępnienie - przekzanie pozycji do korzystania na miejscu, w obrębie biblioteki,
sygnatura - ciąg znaków stanowiący jednoznaczny, niepowtarzalny identyfikator obiektu, przedmiotu lub dokumentu.

Sygnatura może być:
- magazynowa
- lokalna
akcesja - czynności wykonywane przy włączaniu do zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych wpływających do biblioteki lub archiwum dokumentów. Polegają one na wpisywaniu ich, najczęściej w kolejności otrzymania) do odpowiednich ksiąg i kartotek wpływów (nabytków) oraz opatrzeniu poszczególnych pozycji kolejnym (bieżącym) numerem wpływu,
ISBN (International Standrad Book Number) - niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki,
ISSN (International Standard Serial Number, czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego) - ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw
numeracja ciągła,
tom - odzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru,
rocznik - czasopismo ukazujące się raz w roku,
archiwizacja - proces tworzenia, zabezpieczania i klasyfikowania zbioru,
ubytkowanie - wycofanie dokumentu z użytku biblioteki,
dezyderata - zamówienie książki.

Sylwia Rytko-Siodłowska

2 komentarze: