TRANSLATOR

Nominacje do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

Znamy już nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki 2014. Jury wybrało 10 nominowanych tytułów, które zostały ogłoszone podczas konferencji prasowej poświęconej 6. edycji konkursu:

1. Swietłana Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka (Время second-hand. конец красного человека), wyd. Czarne;
2. Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny, wyd. Znak;
3. Iza Michalewicz, Życie to za mało. Notatki o stracie i poszukiwaniu nadziei, wyd. Zwierciadło;
4. Piotr Nesterowicz, Cudowna, wyd. Dowody na istnienie;
5. Michał Olszewski, Najlepsze buty na świecie, wyd. Czarne;
6. Göran Rosenberg, Krótki przystanek w drodze do Auschwitz (ETT KORT UPPEHÅLL på vägen från Auschwitz), wyd. Czarne;
7. Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem. Notatki z Palestyny, wyd. Czarne;
8. Witold Szabłowski, Tańczące niedźwiedzie. Reportaże z transformacji, wyd. Agora;
9. Drauzio VVarella, Ostatni krąg. Najniebezpieczniejsze więzienie Brazylii (Estaçao Carandiru), wyd. Czarne;
10. Ewa Winnicka, Angole, wyd. Czarne.
W uznaniu szczególnej roli tłumaczy na początku tego roku ustanowiona została Nagroda Translatorska dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Powołana została przez Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Partnerują jej: Instytut Książki, Instytut Adama Mickiewicza i Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot.

Ryszard Kapuściński wielokrotnie powtarzał, że tylko w połowie jest autorem swoich książek wydanych w obcym języku, a w wykładzie, którym zainaugurował w 2005 roku I Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej, mówił m.in: jesteśmy świadkami narodzin nowej roli i nowego miejsca tłumacza w świecie, w kulturze i w literaturze współczesnej (...) przekładając tekst otwieramy Innym nowy świat, tłumaczymy go, a tłumacząc przybliżamy, pozwalamy w nim przebywać, uczynić go cząstką naszego osobistego doświadczenia. Jakże więc dzięki wysiłkowi tłumacza rozszerzają się nasze horyzonty myślowe, pogłębia nasze rozumienie, nasza wiedza, ożywa wrażliwość. Dzisiaj, w XXI wieku, to szczególnie ważne, ponieważ nasz świat, tak burzliwie się rozwijając, różnicując i zmieniając, potrzebuje nieustannego tłumaczenia i objaśniania, w czym pomaga również przekład literacki.

Nagroda co roku będzie przyznawana w dwóch kategoriach:
  • za całokształt twórczości translatorskiej – wybitnemu tłumaczowi i promotorowi twórczości Ryszarda Kapuścińskiego za granicą – za dotychczasowe dokonania. (Nagroda będzie wręczana na początku marca, w okolicach rocznicy urodzin Kapuścińskiego; wysokość nagrody pieniężnej będzie ustalana co roku, ale nie będzie mniejsza niż trzy tysiące euro);
  • za przekład na nowy język – tłumaczowi, który w danym roku kalendarzowym (między 1 stycznia a 31 grudnia), dokonał przekładu (z oryginału) książki Ryszarda Kapuścińskiego na nowy język, czyli taki, na który dotąd Kapuściński  – przełożony już blisko na 40 języków – nie był jeszcze tłumaczony. (Nagroda będzie wręczana w maju podczas Dnia Reportażu na Warszawskich Targach Książki; wysokość nagrody pieniężnej będzie ustalana co roku, ale nie będzie mniejsza niż tysiąc euro. Gdyby tak się złożyło, że w danym roku nie ukaże się żadna książka Kapuścińskiego w nowym języku, nagroda w tej kategorii nie zostanie przyznana).

Źródło:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,32716,nominacje-do-nagrody-im--ryszarda-kapuscinskiego.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz