TRANSLATOR

Wschodni Express - cykl spotkań

Tegoroczny Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festiwal to nie tylko muzyka. Na program festiwalu złoży się dziesięć modułów tematycznych. Jednym z nich jest cykl spotkań „Wschodni Express”.
Kurator programu, Andrij Saweneć, zaprosił pisarzy, artystów i intelektualistów z krajów Europy Wschodniej do podjęcia rozmowy na temat jednej z największych przeszkód w rozwijaniu współpracy kulturalnej, przezwyciężeniu barier kulturowych i pokonaniu stereotypów na temat kultur państw Europy Wschodniej – czyli bariery językowej. Podczas gdy ta bariera nie jest większym zagrożeniem dla innych obszarów praktyk kulturowych (muzyki, sztuk wizualnych), rzutuje ona przede wszystkim na recepcję literatury, a także na szeroko rozumianą sferę wymiany idei.

W tym roku nacisk zostanie położony przede wszystkim na rozmowy o Ukrainie. W panelach wezmą udział m. in. Andrij Lubka, Natalka Śniadanko, Bohdan Zadura czy Serhij Żadan.

Nie zabraknie także dyskusji o muzyce – w tym o jej sytuacji w krajach reżimowych - z udziałem Konstantego Usenki i Rafała Księżyka. Odbędą się również spotkania z artystami biorącymi udział w Festiwalu, podczas których będzie można porozmawiać na temat ich doświadczeń i inspiracji.

W programie Wschodniego Expressu znalazły się następujące spotkania:

Spotkanie z Olą i Mikołajem Trzaską z wytwórni Kilogram Records; prowadzenie Rafał Księżyk | 9 lipca (środa), 18.30-20.00 | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

Muzyka w czasach zarazy – spotkanie z Konstantym Usenko; prowadzenie Rafał Księżyk | 10 lipca (czwartek), 18.00-19.30 | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

Barykady na Krzyżu – prezentacja książki otwierającej cykl wydawniczy Wschodniego Expressu | 11 lipca (piątek), 16.00-17.00 | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

Twórca jako aktor społeczny - doświadczenia Euromajdanu – panel dyskusyjny | 11 lipca (piątek), 17.00-18.00 | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

Twórczy WSCHODNI EXPRESS - mini maraton literacki | 12 lipca (sobota), 12.00-14.00 | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

Centra, peryferia, regionalizmy | 12 lipca (sobota), 16.00-17.00 | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

Dziesięcioksiąg: wernisaż wystawy ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | 13 lipca (niedziela), 16.00-17.00 | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

Ukraiński kod kulturowy | 13 lipca (niedziela), 17.30-18.30 | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

Cyklowi spotkań będzie towarzyszyła wystawa ilustracji książkowej Art.-Studio „Agrafka” pod tytułem Dziesięcioksiąg, którą można oglądać przez cały czas trwania festiwalu w godz. 12.00-19.00 w Klubie Festiwalowym na Błoniach pod Zamkiem.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Pełny program festiwalu można znaleźć na www.innebrzmienia.pl oraz www.wschodkultury.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz