TRANSLATOR

Weź udział w III edycji konkursu stypendialnego dla bibliotekarek i wygraj 5000 zł!

Ruszyła III edycja konkursu stypendialnego dla bibliotekarek w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Bibliotekarki mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 5000 zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem osobistym. Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do wszystkich bibliotekarek pracujących w bibliotekach publicznych – niezależnie od wielkości miejscowości. Termin przesyłania zgłoszeń upłynie 31 lipca br. Stypendium zostanie wręczone podczas V Kongresu Bibliotek Publicznych 20 października w Warszawie.

Celem konkursu stypendialnego im. Olgi Rok jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych oraz zebranie i docenienie historii bibliotekarek, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – mobilizują innych do działania i wspierają rozwój swoich społeczności.

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.projektbabcia.pl.

W tym roku bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z tych kategorii wynosi 5000 zł.
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste. W skład Kapituły wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele bibliotek, organizacji pozarządowych, świata literatury i mediów. Przy ocenie zgłoszeń Kapituła bierze pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi.

Aby wziąć udział w konkursiue, należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium im. Olgi Rok i do 31 lipca przesłać go na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl.

We wniosku należy opisać między innymi:
aktualne miejsce pracy i wykonywane obowiązki,
potrzeby osób korzystających z biblioteki i sposoby, w jaki biblioteka do nich dociera,
jeden projekt biblioteki będący szczególnym powodem do dumy,
najważniejsze doświadczenie związane z pracą w bibliotece,
rozwój swojej biblioteki w perspektywie 10 lat,
współpracę z członkami lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia można dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty.

W 2012 roku stypendium im. Olgi Rok otrzymała Urszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. W roku 2013 laureatką została Anna Orlikowska – dyrektorka Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Partnerem Wspierającym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Do pobrania:
Regulamin III edycji Konkursu stypendialnego w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok
Wniosek o przyznanie stypendium im. Olgi Rok


Kontakt:
Emilia Dmochowska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

tel. 22 622 01 22 wew. 16
e-mail: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl, e.dmochowska@filantropia.org.pl

Źródło:
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3062

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz